Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Postanowienia ogólne

Strona Fundacji Zdrowie i Edukacja Ad Meritum udostępniona pod domeną www.akademiazdrowiakobiet.pl, zwana dalej Serwisem, jest serwisem internetowym prowadzonym przez Fundację Zdrowie i Edukacja Ad Meritum – z siedzibą w Warszawie przy ul. Turkusowej 11.

Strona internetowa www.akademiazdrowiakobiet.pl  ma charakter informacyjno-edukacyjny.Jej redaktorzy dołożyli wszelkich starań, aby zamieszczone informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie mogą jednak zagwarantować ich aktualności, dokładności oraz kompletności i nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z treści zawartych na niej.

Żadna informacja zamieszczona na www.akademiazdrowiakobiet.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Poniższy dokument reguluje warunki korzystania z Serwisu przez osoby go użytkujące, zwane dalej Użytkownikami.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Fundacji Zdrowie i Edukacja Ad Meritum, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych i innych są zastrzeżone na rzecz Fundacji Zdrowie i Edukacja Ad Meritum lub na rzecz podmiotów i osób, których materiały - na podstawie współpracy z Fundacją - są udostępniane na stronach Serwisu.

Tak Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

Żadna część Serwisu nie może być zwielokrotniania, utrwalana ani rozpowszechniana jakąkolwiek techniką bez uprzedniej, pisemnej zgody Fundacji Zdrowie i Edukacja Ad Meritum.

Dozwolone jest zamieszczanie odnośników do udostępnianych w Serwisie artykułów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wspomnianych odnośników na stronach naruszających prawo, chronione prawem dobra instytucji lub osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

Odpowiedzialność

Serwis skierowany do osób zainteresowanych Fundacją Zdrowie i Edukacja Ad Meritum. Dane udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym. Fundacja Zdrowie i Edukacja Ad Meritum nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność, dokładność i kompletność, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Serwisu.

Postanowienia końcowe.

Fundacja Zdrowie i Edukacja Ad Meritum ma prawo dokonywać zmian w niniejszym dokumencie w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Serwisu.