Co warto wiedzieć o raku piersi

Jakie są podtypy raka piersi?

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem wśród kobiet. Na całym świecie rak piersi jest diagnozowany co 20 sekund u jednej kobiety. W Polsce co roku raka piersi wykrywa się u ok. 19 000 kobiet, niestety ok. 6 000 Polek umiera z powodu tego nowotworu.

Wbrew powszechnemu przekonaniu rak piersi nie jest jedną chorobą. Istnieje kilka rodzajów (podtypów) raka piersi, które można podzielić na podstawie białek (znanych jako receptory), które pokrywają powierzchnię komórek nowotworowych. Metody leczenia oraz rokowanie są różne w zależności od podtypu nowotworu. Leczenie opiera się na blokowaniu tych receptorów.

Do określenia podtypu nowotworu niezbędne jest sprawdzenie, czy na komórkach rakowych występują trzy rodzaje receptorów:

 - receptory estrogenowe (ER)
 - receptory progesteronowe (PgR)
 - receptory HER2 (ludzkiego czynnika wzrostu naskórka typu 2)

Jeżeli na komórkach nowotworowych są obecne receptory hormonalne (ER i/lub PgR) to używa się określenia rak ER/PgR-dodatni, a jeśli ich nie ma ER/PgR-ujemny. O HER2-dodatnim raku mówimy wtedy, gdy na powierzchni komórek nowotworowych występuje dużo receptorów HER2 (wynik oceniany na 3+ w barwieniu lub 2+ z potwierdzeniem w dodatkowym badaniu FISH jest wynikiem pozytywnym).

Ze względu na występowanie receptorów na komórkach rakowych możemy wyróżnić trzy główne grupy raka piersi:

  • Rak piersi hormonozależny (luminalny) – rak piersi, w którym na komórkach rakowych stwierdzono obecność receptorów estrogenowych i/lub progesteronowych. Ten podtyp raka piersi występuję najczęściej – stanowi do 75% przypadków. Obecność receptorów hormonalnych na powierzchni komórki może powodować niekontrolowany wzrost i tworzenie się guza. Podstawą leczenia tego typu raka piersi jest hormonoterapia, która blokuje aktywność receptorów estrogenowych i progesteronowych, i obniża poziom hormonów.
  • Rak piersi HER2-dodatni – charakteryzuje się tym, że na powierzchni komórek rakowych wytwarzane jest w nadmiarze białko HER2. Ten podtyp stanowi około 20% wszystkich nowotworów piersi i często jest agresywny. Dawniej charakteryzował się szybkim postępem choroby i gorszymi szansami na przeżycie w porównaniu z nowotworem HER2-ujemnym. Obecnie dostępne są metody leczenia ukierunkowane konkretnie na receptor HER2, które blokując sygnały hamują wzrost komórek rakowych, a przez to znacznie poprawiają rokowanie. W połowie przypadków HER2-dodatnich raków piersi obecne są również receptory ER i PgR na komórkach nowotworowych.
  • Potrójnie ujemny rak piersi (TNBC) – to rodzaj raka piersi, w którym nie występują ani receptory estrogenowe, ani receptory progesteronowe, ani nie są wytwarzane nadmierne ilości białka HER2.  Ten podtyp raka piersi występuję najrzadziej – stanowi około 10% wszystkich przypadków raka piersi. Mechanizmy napędzające ten typ raka piersi w dużej mierze nie są znane, co sprawia, że jest to trudny do leczenia typ raka piersi. Czasami ma agresywny przebieg. Metodą leczenia chorych pozostaje chemioterapia, wprowadzane są nowe leki w chorobie uogólnionej.